30 oktober: start van 8 bijeenkomsten Mindfulness Training in Breukelen.

Een mindfulness training is een traject van 8 bijeenkomsten in een groep van 2.5 uur per bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten doe je oefeningen en meditaties die ervoor zorgen dat je o.a. gedachten, gevoelens, lichamelijke ongemakken als pijn of belemmeringen, spanning, angsten, onplezierige momenten en plezierige momenten, rust, onrust, [depressieve] stemmingen, end., leert herkennen en accepteren, als iets dat allemaal bij ‘het leven’ hoort.
Dat de dingen (plezierig of onplezierig) zijn zoals ze zijn op dat moment en dat er op een ander moment weer een andere ervaringen zal zijn om mee om te gaan of van te leren.

Je leert tijdens deze training hoe je anders met negatieve gedachten, emoties en gevoelens om kan gaan. Niet door ze te vermijden maar door acceptatie.

De oefeningen en meditaties die je als deelnemers tijdens de bijeenkomsten beoefent herhaal je de dagen na de bijeenkomst in je eigen huis, tijd en tempo. Door thuis te oefeningen maak je het omgaan met de dingen die zich aandienen, eigen. Thuis oefenen is een commitment met jezelf. Je leert via eigen ervaring. De kennis draag je vaak al bij je, tijdens de mindfulness training breng je deze kennis weer onder de aandacht. Mindfulness is aandacht.

Verder zal er educatie worden behandeld over stress, de automatische piloot, keuze vrijheid, dat gedachten maar gedachten zijn en nog veel meer. De educatie gebeurt op een levendige manier, samen met de groep.

Ik nodig je uit om op 30 oktober een start te maken, met te herkennen dat

je meer goed doet dan fout.