Privacybeleid Joy of Touch Praktijk voor Mindfulness Training, Massage- en Bewegingstherapie

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 februari 2020.

Joy of Touch Praktijk voor Mindfulness Training, Massage- en Bewegingstherapie hierna te noemen Joy of Touch. Joy of Touch is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat Joy of Touch u weten welke gegevens Joy of Touch verzameld als u deze website gebruikt. Waarom Joy of Touch deze gegevens verzameld en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Joy of Touch. U dient zich ervan bewust te zijn dat Joy of Touch niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Joy of Touch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van verzamelde gegevens en de mogelijkheden op deze site te gebruiken. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen wij gebruiken om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Joy of Touch of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met persoonlijke gegevens van andere waarover wij beschikken. Joy of Touch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Intake

De door u verstrekte gegevens tijdens een intake vooraf gaand aan een mindfulness training of massagebehandeling slaat Joy of Touch veilig op bij een eigen beveiligde surfer of die van een derde partij. Joy of Touch bewaart alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt.

Medische gegevens

Joy of Touch slaat medische gegevens voor een mindfulness training of massagebehandeling nergens op. Bij elke volgende mindfulness training of massagebehandeling zal Joy of Touch op dat moment (indien nodig), opnieuw naar uw medische gegevens informeren.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen en antwoorden te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Joy of Touch of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan Joy of Touch hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en Joy of Touch uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u heeft verwerkt, hebt u het recht Joy of Touch om een kopie van deze gegevens te vragen.

Social media

Joy of Touch is op sociale media te vinden, zoals op Facebook, LinkedIn en Twitter. Joy of Touch kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”, vriendschap, volgen of reactie. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Doeleinden

Joy of Touch verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij Joy of Touch van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij Joy of Touch van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Joy of Touch bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Joy of Touch is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u zonder reden van opgaaf af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Joy of Touch op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Joy of Touch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die Joy of Touch op basis van uw persoonsgegevens heeft aangemaakt. Joy of Touch zal verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij Joy of Touch dwingende gerechtvaardigde redenen kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Verwerkt Joy of Touch uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zal Joy of Touch de verwerking direct staken.

Verzonden e-mail

De door Joy of Touch verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Joy of Touch staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de naar u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Vragen en feedback

Joy of Touch controleert regelmatig of ze aan een wettelijke door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde privacybeleid voldoet.  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop Joy of Touch met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Joy of Touch staat open voor vragen over het bovenstaande privacybeleid en stelt het topprijs als u bij een klacht eerst contact met Joy of Touch opneemt.

Dit kunt te allen tijden doen via:

Joy of Touch Praktijk voor Mindfulness Training, Massage – en bewegingstherapie
Quinta da Ribeira, 3400-492 Nogueira do Cravo (OHP), Portugal
+31 (0)654 691 836 of +351 917 001308
info@joy-of-touch.nl

How to Contact Us

Questions about this statement or about our handling of your information may be sent by email to info@joy-of-touch.nl, or by post to | Joy of Touch | Quinta da Ribeira | RNT licentienr. 105431/AL Privacy Office, 3400-492 Nogueira do Cravo (OHP) Portugal.