Joy of Touch Praktijk voor Mindfulness Training, Massage- en Bewegingstherapie. 

Ik heet u van harte welkom. Ik verzoek u tevens zich op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden van Joy of Touch Praktijk voor Mindfulness Training, Massage- en Bewegingstherapie. Hierna ook wel te noemen Joy of Touch.

Algemeen

 • Ethiek en hygiëne staan binnen Joy of Touch  hoog aangeschreven.
 • Joy of Touch  verwacht van haar deelnemers, massage- en therapiecliënten ook hetzelfde.
 • Joy of Touch  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele geestelijke schade en/of lichamelijk opgelopen letsel.
 • De trainingen en massages ondergaan door de cliënt zijn op eigen verantwoordelijkheid. 

Intake en uw gezondheid vooraf gegaan aan een mindfulness training of bij de eerste massage afspraak

 • Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie met betrekking tot zijn of haar gezondheid.
 • Als er sprake is van lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures, behandeling door arts/specialist en/of medicijngebruik, dan dient cliënt dit voor de training en massage te melden.
 • Als cliënte zwanger is, of in de aanlooptijd is om zwanger te worden, dient cliënte dit voor de massage te melden.
 • In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn of haar behandelend arts/specialist te raadplegen alvorens een mindfulness training of een massage te ondergaan.
 • Joy of Touch  kan te allen tijden beslissen de training of massage niet te starten of voort te zetten als blijkt dat de cliënt een niet van tevoren opgegeven aandoening heeft die reden geeft tot contra-indicaties. Deze zijn te lezen onder het kopje contra-indicaties. Het volledig afgesproken tarief blijft van toepassing en dient te worden afgerekend.

Afspraken en betaling

 • Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, is Joy of Touch gerechtigd deze volledig in rekening te brengen.
 • Massage afspraken kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos verplaatsen of annuleren.
 • Twijfelt u of u zich af moet melden? Neem dan contact op en/of lees de contra-indicaties.
 • Het annuleren van een massage afspraak kan telefonisch (+31 (0)654 691 836 of +351 917 001308). Bij geen gehoor kan de afspraak per sms of per mail worden gedaan.
 • Geen Pin aanwezig.
 • De vaste tarieven gelden volgens de tarievenlijst, die op de website staat vermeldt.
 • Tarieven zijn inclusief 23% btw. (BTW TARIEF IN PORTUGAL)
 • Elke training en massage dient u na afloop contant of vooraf per bank te betalen.
 • Joy of Touch  behoudt zich het recht voor om afwijkende prijsafspraken te maken.
 • Joy of Touch behoudt zich het recht om ter plaatse een afspraak te annuleren, indien er sprake is van een onhygiënische of onveilige situatie.
 • De behandeltijd gaat in op het afgesproken tijdstip en loopt door tot de cliënt de ruimte verlaat.
 • Indien de cliënt later dan afgesproken tijdstip komt is Joy of Touch  gerechtigd de training of behandeltijd in te korten. Het volledig afgesproken tarief blijft van toepassing en dient te worden afgerekend.

 Cadeaubon voor massages

 • De cadeaubon dient u contant of vooraf per bank af te rekenen.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • Er vindt geen restitutie plaats van een aangeschafte cadeaubon.
 • De cadeaubon is na afgifte één jaar geldig.

 Rittenkaart Holistische ontspanningsmassage

 • De rittenkaart dient u contant of vooraf per bank te betalen.
 • Een rittenkaart voor Holistische ontspanningsmassage registreren wij op naam van de cliënt.
 • Deze rittenkaart is niet persoonsgebonden. Derhalve is overdragen aan derden, met toestemming van cliënt, mogelijk.
 • Er vindt geen restitutie plaats van een aangeschafte rittenkaart.
 • De geldigheid van de rittenkaart voor Holistische ontspanningsmassage is onbeperkt.
 • Echter als er één jaar na datum van afgifte een tarief verhoging plaats vindt, dient de cliënt het verschil bij te betalen.

Rittenkaart Therapeutische massagesessies

 • De rittenkaart voor Therapeutische massagesessies dient u contant of vooraf per bank te betalen.
 • Een rittenkaart voor Therapeutische massagesessies registreren wij op naam van de cliënt.
 • Deze rittenkaart is niet overdraagbaar aan derden.
 • Er vindt geen restitutie plaats van een aangeschafte rittenkaart.
 • In overleg bepalen Joy of Touch  en de cliënt de geldigheid van de rittenkaart voor Therapeutische massagesessies.

Annuleringsvoorwaarden mindfulness trainingen

Annulering van de inschrijving voor een training door de deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Tot 2 maanden voor aanvang van de training is de deelnemer 10% van de kosten van de training verschuldigd.
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de kosten van de training verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.
 • Als een deelnemer met de training begonnen is en één of meerdere trainingsdagen niet kan deelnemen vindt er geen restitutie van de gemiste trainingen plaats.

De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen met opgave van redenen te verzetten. Ook bij een te gering aantal aanmeldingen kan de trainer de gehele training annuleren. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. De trainer vergoedt maximaal het bedrag van de trainingskosten.

Note: 

Erotiek, sensuele of seksuele handelingen behoren niet tot de diensten van Joy of Touch. 

 

 

Dispute Resolution

These terms, and any dispute arising from the use of this site, will be governed by RNT licentienr. 105431/AL without regard to its conflicts of laws provisions.

Feedback And Information

Any feedback you provide at this site shall be deemed to be non-confidential. | Joy of Touch | Quinta da Ribeira | RNT licentienr. 105431/AL shall be free to use such information on an unrestricted basis.

The terms and conditions for this web site are subject to change without notice.

Copyright ©Joy-of-Touch, all rights reserved 2009-2020 | Joy of Touch | Quinta da Ribeira | RNT licentienr. 105431/AL All rights reserved.
| Joy of Touch | Quinta da Ribeira | RNT licentienr. 105431/AL, 3400-492 Nogueira do Cravo (OHP) Portugal

Updated by The | Joy of Touch | Quinta da Ribeira | RNT licentienr. 105431/AL Legal Team on 24-02-2020